Saimme toimitukseen lukijakysymyksen sähköpostitse. Kysymys koskee moraaliargumenttia ja siihen liittyen teististä objektiivisen moraalin aksioomaa. Lyhyesti kysymys menee näin:

Mikä tekee juuri Jumalasta ylimmän ”hyvän”, joka määrittää kaikki muut hyvät asiat? Eikö Jumalakin tarvitse määritelmällisesti jonkin hyvyyden mitan, jonka perusteella tätä Hänen hyvyyttään voidaan arvioida? Miten määritämme sen, että Jumala on hyvä, jos tälle itselle ei ole mittaa? Mikäli näin on, niin vaikuttaa siltä, että jokin muu, mieluiten ateistinen määritelmä, on yksinkertaisempi vastaus kysymykseen objektiivisesta moraalista?

Lukijakysymys

Kysymys on todella tärkeä ja edellyttää kysyjältä jo hyvää metafyysistä ymmärrystä moraaliargumentista. Olemme iloisia tällaisista ajatuksista! Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että moraaliin liittyen on tiettyjä asioita, joissa teisti ja ateisti voivat olla yksimielisiä. Ateisti voi kannattaa metaeettistä realismia ja ajatella, että moraaliarvot ovat todella olemassa olevia entiteettejä. Hän erottelee maailman kahteen ryhmään abstrakteihin ja konkreettisiin asioihin. Moraaliarvot kuuluvat realistilla abstraktiin luokkaan, joka erotellaan todellisen maailman fyysisistä olioista kuten kivistä tai autoista. Esimerkiksi yksi suuntaus voi olla moraalinen platonismi, jossa moraaliarvot ovat täysin erillisinä abstraktissa maailmassa. Teisti ei kovin helposti taivu tähän platoniseen näkemykseen, sillä se erottaisi moraalin Jumalasta (tosin teistikin voi olla moraaliplatonisti). Kuitenkin teisti ja ateisti, molemmat, joutuvat hakemaan aksiooman (paikkaansa pitävä perusoletus), jonka perusteella objektiivinen moraali määritellään. Tämä on siis yhteistä teistille ja moraalirealistille, yhteistä on myös se, että moraaliarvot ovat todellisia. Tosin on hyvä huomata, että vaikka tällaisia moraaliarvoja löytyisikin, mikä selittäisi niiden velvoittavuuden ihmistä kohtaan? Nuo olisivat kausaalisesti impotentteja, eli niiden vaikutus konkreettisiin objekteihin olisi hankala selittää. Teismin puolesta tätä ongelmaa ei synny, sillä Jumalan olemassaolo ratkaisee velvoittavuuden, joka moraaliarvoilla on.

Teismin klassinen kanta moraaliaksioomaksi on siis Jumala. Miksi? Tässä kohden kysymys liittyy joko Raamatun todistukseen Jumalan ominaisuuksista tai esimerkiksi Anselm Canterburylaisen muotoilemaan ontologiseen argumenttiin (aiheesta tulossa artikkeli). Anselm määrittelee Jumalalle ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä oliolle, jonka ajatellaan olevan maksimaalisen hyvä. Käsite on oikeastaan hyvä Jumalan paradigma, opillinen näkökulma, jonka ominaisuudet tekevät Jumalasta maksimaalisen hyvän olennon. Kolme klassista attribuuttia ovat kaikkivoipuus, kaikkitietävyys ja maksimaalinen hyvyys (all-PKG-> powerfull, knowing, good). Nämä ominaisuudet tekevät Jumalasta maksimaalisen hyvän. Hyvyys on jotain ylistyksen arvoista. Jumala on ylistyksen arvoinen ja siksi hyvä. Mikäli olento ei ole ylistyksen arvoinen tämä ei ole Jumala. Rakastava, välittävä ja pitkämielinen ovat ominaisuuksia, jotka juontavat tästä Jumalan perimmäisestä hyvästä olemuksesta.

Voimme tehdä vielä havainnollistavan vertauksen reaalimaailmasta. Metrin mitta on klassisesti määritetty Pariisissa sijaitsevasta mittatikusta, joka on todellinen, reaalinen objekti ja on metrin mitan varhainen standardi. Muut metrin mitat määritetään tämän mitan avulla. Jumala on vertauksessamme tämä mitta, hyvyyden aksiooma.

Mutta eikö Jumala kuulu abstraktiin maailmaan? Ei tietenkään! Jumala, vaikka on immateriaalinen, on silti konkreettisen maailman olento. Emme siis hae moraalille ja Jumalalle yhteyttä, jonka tulisi löytyä kausaalisesti kahden eri ”maailman” väliltä. Sen sijaan ateistinen moraalirealismi saattaa joutua tällaista suhdetta hakemaan. Jumala on itse määritelmällisesti maksimaalisen hyvä olento, jonka perusteella moraalinen objektiivisuus on yksinkertaisinta muodostaa. Jumalan olemassaolo vastaa siis myös velvoittavuuteen, kuten edellä totesin. Yleensä me kaikki ajattelemme esimerkiksi, että lapsen hyväksikäyttö on objektiivisesti väärin ja tämä myös velvoittaa meitä toimimaan tällaisten moraaliarvojen mukaisesti.

Kiitos syvällisestä ja haastavasta kysymyksestä!

Ps. Voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai nettisivujen kommenttikenttien avulla.

-Tuukka5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x